Salta al contingut

La melodia dels idiomes

La melodia dels idiomes

Traduir una cançó a un altre idioma és un repte, però traduir un cançoner sencer de 135 càntics és una verdadera odissea.

Els Testimonis de Jehovà s’han atrevit a fer este treball i en tres anys han traduït el nou cançoner Cantem a Jehovà en 116 idiomes, 55 idiomes més tenen una versió de 55 càntics, i dotzenes d’altres idiomes tenen este projecte en marxa.

Traducció i composició dels càntics

Els Testimonis de Jehovà ja han traduït publicacions bíbliques en uns 600 idiomes, dels quals uns 400 estan disponibles en format digital. Però la traducció del cançoner té els seus reptes particulars perquè, encara que es traduix la lletra de les cançons, la música seguix sent la mateixa.

Ajustar les paraules d’una cançó no és el mateix que traduir el text per a una revista. Per exemple, quan es fa la traducció de la revista La Atalaya, els traductors s’esforcen per transmetre fidelment totes les idees de la llengua original. Però, la música és un altre tema.

Com es fa?

Els traductors no utilitzen el mateix mètode per traduir una cançó que per traduir qualsevol altra informació, perquè la lletra dels càntics ha de tindre un sentit, una harmonia i han de poder recordar-se fàcilment.

Les paraules que s’utilitzen en un càntic de lloança han de ser tan senzilles que la persona que canta puga captar el sentit i la intenció de cada frase instantàniament. En cada idioma, les paraules i la música necessiten combinar-se i fluir naturalment, com si foren les paraules del qui canta.

Com poden els traductors conseguir eixe objectiu? En comptes de traduir la cançó directament de l’anglés, els equips escriuen una nova composició que transmet l’essència de la cançó original. Utilitzen expressions habituals en la seua llengua que es poden comprendre i recordar fàcilment, al temps que respecten el pensament bíblic que servix de base per a cada càntic.

Primer, s’ha de fer una traducció literal de la cançó. Després, un testimoni que sap de composició musical treballa el text per a que la lletra de la cançó cobre vida, sense perdre el seu significat. Finalment, l’equip de traducció repassa el treball del lletrista i comprova que s’ha conservat el pensament bíblic.

Els Testimonis de Jehovà de tot el món han acollit amb molt d’entusiasme el nou cançoner, i molts altres ansien rebre’l en el seu idioma.