Els habitants del Perú que parlen quítxua s’acosten a Jehovà amb les publicacions i la Traducción del Nuevo Mundo en la seua llengua materna.