Té en l’actualitat alguna rellevància el Regne de Déu del que parla la Bíblia? Observa com una gran família mundial es reunix per aprendre sobre el Regne i per demostrar que este ja exercix el seu poder.