Salta al contingut

Segon àlbum de fotos de Wallkill (de novembre del 2014 a novembre del 2015)

Segon àlbum de fotos de Wallkill (de novembre del 2014 a novembre del 2015)

Fa poc, els testimonis de Jehovà han ampliat i renovat les seues instaŀlacions a Wallkill (Nova York). Este àlbum de fotos mostra alguns dels treballs que s’han fet des de novembre del 2014 fins a novembre del 2015.

Vista aèria de les instaŀlacions dels testimonis de Jehovà a Wallkill, el 15 d’octubre del 2015.

  1. Impremta

  2. Edifici d’oficines 1

  3. Edifici de vivendes E

  4. Menjador

  5. Llavaneria i tintoreria

  6. Edifici d’oficines 2

  7. Edifici de vivendes D

4 de desembre del 2014: Edifici d’oficines 2

L’entrada a l’edifici de les noves oficines està preparada per a ser pavimentada i enjardinada. La vorera de l’esquerra incorpora un sistema de calefacció per a evitar que els vianants s’esvaren en hivern. En este edifici s’instaŀlaran l’Oficina de Betel, el Comité de Sucursal i el Departament de Servici.

5 de desembre del 2014: Edifici de vivendes D

Un membre del Departament d’Interiorisme utilitza una anivelladora abans que es coŀloque el paviment corresponent. L’anivelladora està connectada a una aspiradora que absorbix la pols.

9 de gener del 2015: Edifici de vivendes E

Este és el vestíbul remodelat en forma circular que donarà la benvinguda als visitants i a més de 200 betelites que viuen a l’edifici. S’ha aprofitat la reforma per a instaŀlar finestres d’eficiència energètica i una nova alarma antiincendis.

9 de febrer del 2015: Impremta

Un tècnic coŀloca el cablejat per als equips de telecomunicacions en les noves instaŀlacions de Formació Tècnica. En estes instaŀlacions es capacita els treballadors en fontaneria, manteniment elèctric i seguretat.

17 de febrer del 2015: Impremta

Es coŀloquen llums led a les noves instaŀlacions del Departament de Formació Tècnica.

2 de març del 2015: Edifici d’oficines 1

Una treballadora comprova l’espai que hi ha entre els conductes elèctrics. Este espai s’ha reformat per a acomodar les oficines dels diferents departaments de la sucursal que estaven a Brooklyn.

3 de març del 2015: Edifici de vivendes D

Un fontaner posa els tubs que conduiran l’aigua calenta a les vivendes.

31 de març del 2015: Edifici de vivendes D

Des d’una plataforma elevadora, un equip del Departament d’Exteriors segella les juntes de les 298 finestres d’este edifici. Estes finestres d’eficiència energètica reduïxen el consum d’energia, tant en l’estiu com en l’hivern.

17 d’abril del 2015: Edifici d’oficines 1

Els obrers reconstruïxen un mur a l’aparcament que separa l’edifici d’oficines 1 i l’edifici de vivendes E utilitzant les pedres originals que daten dels anys 70.

17 d’abril del 2015: Edifici d’oficines 1

Un treballador prepara una paret per a pintar-la. Este edifici reformat acollirà els departaments de Comptabilitat, Ordinadors i Compres.

8 de juny del 2015: Edifici de vivendes D

Un electriciste estira un cable que es connectarà al parallamps del terrat. El parallamps desvia l’energia elèctrica a terra, protegint d’esta manera l’edifici de possibles danys.

8 de juny del 2015: Edifici de vivendes D

Durant tot el projecte d’expansió de les instaŀlacions de Wallkill, es van prendre moltes mesures per a conservar el paisatge, incloent molts dels arbres que apareixen en esta foto. El depòsit d’aigua que es veu a l’esquerra té una capacitat de 150.000 litres i és un element clau del subministrament d’aiguai del sistema contraincendis.

25 de juny del 2015: Edifici d’oficines 1

Un fuster coŀloca algunes de less 1.800 peces de fusta de cirerer que adornen la paret del fons de l’auditori. Estes peces de diferent grossor són fonoabsorbents.

9 de juliol del 2015: Edifici d’oficines 2

El germà Charles Reed ha servit a Betel des de l’any 1958. Ha coŀlaborat en el disseny i en la instaŀlació de plataformes de formigó per a les impremtes del Betel de Brooklyn, des d’on s’imprimien les publicacions per als Estats Units i també per a altres països. Durant el projecte d’expansió de Wallkill, el germà Reed va treballar amb l’equip de control de qualitat.

17 d’agost del 2015: Edifici d’oficines 1

Uns treballadors descarreguen cadires noves per a l’auditori. L’auditori reformat té capacitat per a 812 persones.

21 de setembre del 2015: Edifici d’oficines 1

En la reforma de l’auditori, es van instaŀlar monitors i panells acústics al sostre.

12 d’octubre del 2015: Edifici de vivendes D

S’instaŀla el nou mostrador a la renovada sala d’infermeria. Per tal d’atendre millor les necessitats dels pacients, s’han ampliat els corredors i els lavabos de les habitacions.

15 d’octubre: Wallkill

Vista aèria del complex de Wallkill que alberga uns 2.000 betelites. Lo més gros del projecte, que té una extensió total de 102.000 m2 d’edificis construïts o renovats, es va completar el 30 de novembre del 2015.