Salta al contingut

Quint àlbum de fotos del Regne Unit (de setembre del 2017 a febrer del 2018)

Quint àlbum de fotos del Regne Unit (de setembre del 2017 a febrer del 2018)

En este àlbum de fotos podràs vore com han anat avançant les obres de la nova sucursal dels testimonis de Jehovà al Regne Unit entre setembre del 2017 i febrer del 2018.

Representació artística de com quedarà la sucursal del Regne Unit a Chelmsford.

  1. Edifici de producció nord

  2. Edifici de producció sud

  3. Edifici d’oficines

  4. Edifici de vivendes A

  5. Edifici de vivendes B

  6. Edifici de vivendes C

  7. Edifici de vivendes D

  8. Edifici de vivendes E

  9. Edifici de vivendes F

6 de setembre del 2017: Edifici de vivendes C

Dos membres de l’equip d’exteriors gasten un rasclet i un anivellador de morter per a tapar les juntes de les rajoles. Estes fines porcions de rajola s’adherixen a un marc metàŀlic per a ocultar els suports d’acer de la paret.

20 de setembre del 2017: Edifici de vivendes D

Un membre de l’equip d’arquitectura marca el lloc on aniran les parets exteriors de l’apartament amb un nivell làser muntat sobre un trípode i altres ferramentes de medició. Al mateix temps, al fons pot observar-se que els treballs de fusteria a l’interior de l’edifici de vivendes F avancen a bon ritme.

27 de setembre del 2017: Edifici de vivendes F

Una algepsera polvoritza amb aigua una paret i la lluïx amb una plana. Per a estalviar aigua, el Departament d’Acabats recull l’aigua d’un deshumidificador i la gasta per a fer els algeps i l’argamassa per als taulells, o manises.

3 d’octubre del 2017: Lloc on anirà la nova sucursal

A l’exterior de l’edifici de vivendes E, uns contractistes pavimenten amb asfalt un carrer que interconnecta altres vies d’accés.

10 d’octubre del 2017: Edifici de vivendes F

Un obrer de 71 anys alça la paret exterior de l’edifici de vivendes F. Des que va començar este projecte de construcció, més de 100 Testimonis majors de 70 anys han contribuït amb les seues habilitats i experiència.

16 de novembre del 2017: Edificis de vivendes

Vista aèria des de l’oest. Tots els edificis de vivendes tindran cobertes verdes. Una volta les teulades s’han aïllat i impermeabilitzat, es coŀloca la capa de drenatge i després se sembren llavors de plantes autòctones. Les cobertes verdes són beneficioses per al medi ambient, reduïxen el gasto energètic i ajuden a controlar el drenatge de l’aigua de pluja. En primer pla s’observa la base per als fonaments de l’edifici de vivendes A i els fonaments de part del complex d’oficines.

21 de novembre del 2017: Edifici de vivendes F

Uns fusters instaŀlen un marc metàŀlic prefabricat a l’entrada d’un apartament. Les portes i els marcs prefabricats són molt fàcils de coŀlocar, perquè quan arriben a l’obra, ja no cal pintar-los ni coŀlocar-los les frontisses i els panys.

28 de novembre del 2017: Edifici d’oficines

A poqueta nit, els contractistes perforen els pilons dels fonaments del complex d’oficines. A la part central de la fotografia, els contractistes introduïxen barres d’acer dins d’estos forats d’aproximadament 20 metres de profunditat que s’acaben d’omplir amb formigó. Al fons es pot observar l’edifici de vivendes B.

5 de desembre del 2017: Edifici de vivendes E

Un dels treballadors penja del sostre de l’aparcament els suports per a les canonades de la calefacció. El sostre està aïllat amb una estructura de panells per a protegir del fred les plantes de dalt.

8 de desembre del 2017: Edifici de vivendes F

Un membre de l’equip d’acabats escata les parets lluïdes per a poder coŀlocar el vinil de les parets. El disc d’escatar disposa d’uns foradets per on s’extrau pràcticament tota la pols amb una aspiradora.

21 de desembre del 2017: Lloc on anirà la nova sucursal

Dos membres de l’equip local preparen l’accés que porta a l’estació de servicis. Amb una torxa de gas industrial, cremen els motles de la zona on s’ha abocat el formigó per a crear cavitats per on creixerà l’herba. El paviment resultant reduïx l’escorriment de l’aigua de pluja.

26 de desembre del 2017: Edifici de vivendes F

Unes pintores apliquen la capa final en la cuina d’un apartament amb una ruixadora de pintura sense aire.

28 de desembre del 2017: Edifici de vivendes F

Els equips de bastiment desmunten algunes seccions d’un andami i el preparen per a la instaŀlació dels balcons. Els tubs rojos que apareixen al centre de la foto bombegen aire calent durant l’hivern per a eixugar el cement del pis, els algeps de les parets i les superfícies pintades.

16 de gener del 2018: Edifici de vivendes F

Un membre de l’equip d’acabats gasta una espàtula per a llevar les bambolles d’aire que s’han format al vinil de les parets. Este vinil es pot llavar i és pràctic i durador en àrees molt transitades. Just al costat, unes altres membres de l’equip pinten la paret i apeguen el vinil.

27 de gener del 2018: Edifici de vivendes E

Els treballadors assistixen a una reunió de departament abans de començar la faena. El cap del personal se centra en la seguretat i identifica els perills potencials. Alguns treballadors de diferents departaments s’oferiren, fora de l’horari laboral, a netejar els apartaments de l’edifici de vivendes F i les zones circumdants abans que els primers inquilins arribaren.

1 de febrer del 2018: Edifici de vivendes F

Uns contractistes acaben d’instaŀlar els balcons de l’edifici de vivendes F amb una elevadora de braç articulat. El color dels balcons està pensat per a ajudar a identificar els edificis i per a que harmonitze amb l’entorn durant la tardor. Al fons, es retiren les teles de plàstic aïllants de l’edifici de vivendes E abans de desmuntar l’andami.

3 de febrer del 2018: Edificis de vivendes

Fora de l’horari de treball, un matrimoni du els seus objectes personals a un apartament de l’edifici de viviendes F, que s’havia acabat el dia anterior. A l’allotjar els treballadors temporals en els nous edificis de vivendes, es reduïx el gasto de lloguer i transport, i els treballadors són més productius.

12 de febrer del 2018: Edifici de vivendes A

Uns contractistes bombegen el formigó de la llosa de l’aparcament per la nit. Al fons pot observar-se l’edifici de vivendes B.

15 de febrer del 2018: Edifici de vivendes E

Un matrimoni de fusters talla un banc de cuina de quars amb una serra de vogir que té un sistema d’extracció de pols incorporat. Tallar els bancs de cuina al lloc on aniran reduïx el risc de trencar-los durant el transport.