Salta al contingut

Segon àlbum de fotos del Regne Unit (de setembre del 2015 a agost del 2016)

Segon àlbum de fotos del Regne Unit (de setembre del 2015 a agost del 2016)

Els Testimonis de Jehovà del Regne Unit estan traslladant la seua sucursal situada a Mill Hill (Londres) a una nova ubicació a uns 70 quilòmetres prop de la ciutat de Chelmsford (Essex). En este àlbum de fotos podràs vore com avancen les obres de la nova sucursal des de setembre de 2015 fins a agost de 2016.

29 d’octubre del 2015: Àrea principal de servicis

Treballadors aboquen ciment en front d’un magatzem per a la maquinària de construcció.

9 de desembre del 2015: Àrea principal de servicis

Treballadors d’una empresa externa instal·len panells al sostre de l’edifici que farà d’oficines i menjador durant el temps que dure la construcció.

18 de gener del 2016: Àrea principal de servicis

A l’entrada principal, un treballador utilitza una excavadora preparada per a tallar arbres prèviament seleccionats. La màquina atrapa l’arbre i talla el tronc, i després l’alça i el retira. Per compensar la tala d’arbres, els paisatgistes repoblaran la zona amb milers d’arbres nous abans d’acabar el projecte.

31 de març del 2016: Lloc on anirà la nova sucursal

Els treballadors lleven del terreny materials inservibles que queden de l’anterior propietari. Es neteja la terra per a poder reutilitzar-la.

14 d’abril del 2016: Lloc on anirà la nova sucursal

Els treballadors es preparen per a moure unes casetes temporals amb una grua. Tant l’equip permanent de construcció com treballadors d’empreses externes les usaran com a oficines i instal·lacions de servicis.

5 de maig del 2016: Lloc on anirà la nova sucursal

Alguns treballadors tiren residus dins d’uns contenidors de reciclatge. Actualment, l’objectiu del Comité del projecte de construcció de reutilitzar el 95 % dels residus no perillosos, per a que no acaben en un abocador, ja s’ha superat. A més, el 89 % de tota la runa provinent de la demolició (com per exemple rajoles, ciment i taulons) s’ha utilitzat en altres llocs de l’obra.

23 de maig del 2016: Àrea principal de servicis

Una treballadora tapa una de les rases per on passaran els conductes que donaran servici a les vivendes temporals dels treballadors.

26 de maig del 2016: Lloc on anirà la nova sucursal

Una empresa externa arreplega mostres del terreny per vore si es pot aprofitar per a construir les carreteres del voltant de la sucursal.

31 de maig del 2016: Dibuix de la nova sucursal

El 31 de maig de 2016, la Junta directiva dels testimonis de Jehovà va aprovar este disseny. Junt amb el vist-i-plau de les autoritats competents, el projecte de construcció pot continuar.

16 de juny del 2016: Lloc on anirà la nova sucursal

Uns treballadors lleven materials nocius de la terra excavada. Aixina, esta terra quedarà neta per a tornar a gastar-se. Este treball reduïx els costos tant d’emportar-se la terra com de comprar-ne nova per a reemplaçar-la.

20 de juny del 2016: Lloc on anirà la nova sucursal

Es prepara la zona on es construirà el camí principal d’entrada. El treball va continuar a pesar de les intenses pluges que convertiren la zona en un fangar.

18 de juliol del 2016: Àrea principal de servicis

S’arruixen els camins per a eliminar la màxima pols possible. Mantindre en bones condicions el lloc de l’obra forma part dels criteris que marca el Considerate Constructors Scheme. El Comité del projecte de construcció es va registrar en esta organització per complir amb les directrius locals. Les normes de respecte a la comunitat que marca esta organització estan en perfecta harmonia amb els principis bíblics.

18 de juliol del 2016: Àrea principal de servicis

Una treballadora talla varetes de metall que serviran per a aguantar els plafons per on passaran els conductes de l’aire condicionat.

22 de juliol del 2016: Lloc on anirà la nova sucursal

Uns treballadors separen 20.000 metres cúbics de terra mesclada amb runa. Com es veu al mig de la foto, la terra s’aboca en una tremuja (depòsit que funciona com un embut). S’utilitzen malles de diferents mides per a separar la runa, aixina la terra fina cau al fons del depòsit. Els materials que s’han separat es transporten a uns camions mitjançant tres cintes transportadores.

22 de juliol del 2016: Lloc on anirà la nova sucursal

Treballadors d’empreses externes mouen grans quantitats de terra per tal d’anivellar el terreny, seguint el disseny dels edificis.

18 d’agost del 2016: Lloc on anirà la nova sucursal

En el centre a l’esquerra de la imatge, els treballadors de les empreses contractades acaben d’anivellar el terreny per a després construir els fonaments de l’edifici de vivendes. Un poc més arrere i a l’esquerra es veuen les vivendes temporals dels treballadors, amb capacitat per a allotjar 118 persones.