Salta al contingut

Tenen els Testimonis de Jehovà una llista de pel·lícules, llibres i cançons prohibits?

Tenen els Testimonis de Jehovà una llista de pel·lícules, llibres i cançons prohibits?

No. La nostra organització no revisa les pel·lícules, els llibres o les cançons que s’haurien d’evitar. Per què?

La Bíblia ens anima a que cadascú entrene els seus sentits per a destriar entre el bé i el mal (Hebreus 5:14).

En les Escriptures hi ha principis bàsics que ens permitixen prendre bones decisions a l’hora d’escollir entreteniment. * En qualsevol àmbit de la vida volem “reconéixer el que és agradable al Senyor” (Efesis 5:10).

La Bíblia dóna als caps de família part de l’autoritat. Aixina poden decidir quin serà l’entreteniment apropiat per a la seua família (1 Corintis 11:3; Efesis 6:1-4). Però en la congregació, ningú té l’autoritat per a prohibir certes pel·lícules, cançons o artistes (Gàlates 6:5).

^ § 4 Per exemple, la Bíblia condemna qualsevol cosa que tinga a vore amb l’ocultisme, la immoralitat sexual i la violència (Deuteronomi 18:10-13; Efesis 5:3; Colossencs 3:8).