Rumors i veritats

Rumor: Els Testimonis de Jehovà no celebren la Setmana Santa perquè no són cristians.

Veritat: Per a nosaltres, Jesucrist és el nostre Salvador, i per això fem tot el possible per seguir “les seues petjades” (1 Pere 2:21; Lluc 2:11).

Rumor: Els Testimonis de Jehovà no creuen en la resurrecció de Jesucrist.

Veritat: Nosaltres sí creiem en la resurrecció de Crist. Tant és així que és la base de la nostra fe cristiana i ho destaquem en la nostra predicació (1 Corintis 15:3, 4, 12-15).

Rumor: No volen que els seus fills s’ho passen bé durant les vacances de Setmana Santa.

Veritat: Com que estimem els nostres fills, els donem la millor educació i els ajudem a ser feliços (Titus 2:4).

Per què no celebren els Testimonis de Jehovà la Setmana Santa?

  • Algunes costums de la Setmana Santa no tenen base bíblica.

  • Jesús va dir als seus deixebles que havien de commemorar la seua mort, no la seua resurrecció. Per tant, commemorem la mort de Jesucrist cada any segons el calendari lunar (Lluc 22:19, 20).

  • Creiem que els costums relacionats amb la Setmana Santa, alguns dels quals tenen el seu orige en antics ritus de fertilitat, no agraden a Déu. Ja que Ell demana adoració exclusiva, li ofenen totes aquelles pràctiques que Ell no aprova. (Èxode 20:5; 1 Reis 18:21).

La decisió de no celebrar la Setmana Santa està basada en la Bíblia. Esta ens anima a usar la nostra capacitat de pensar i saviesa en comptes de seguir cegament les tradicions (Proverbis 3:21; Mateu 15:3). Encara que expliquem les nostres creences a tot el qui vullga conéixer-les, també respectem la decisió de cadascú (1 Pere 3:15).