Salta al contingut

Què pensen els testimonis de Jehovà sobre la ciència?

Què pensen els testimonis de Jehovà sobre la ciència?

Els testimonis de Jehovà respectem els avanços que fa la ciència i acceptem els descobriments científics que s’han pogut provar.

«La ciència és l’estudi de la naturalesa i el comportament de les coses naturals, i el coneixement que n’obtenim» (Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary). Encara que no és un llibre de ciència, la Bíblia anima els qui la lligen a estudiar la naturalesa i a beneficiar-se dels descobriments científics. Heus ací alguns exemples:

  • Astronomia: «Alceu els ulls al cel i mireu qui ha creat l’estol dels astres, qui els fa eixir, d’un a un, i els crida cada un pel seu nom» (Isaïes 40:26).

  • Biologia: Salomó «va tractar de les plantes, des del cedre del Líban fins a l’hisop que creix a les parets. Va tractar dels animals que caminen, dels que volen, dels que s’arrosseguen per terra i dels que naden» (1 Reis 5:13).

  • Medicina: «El metge, no el necessiten els qui estan sans, sinó els qui estan malalts» (Lluc 5:31).

  • Meteorologia: «¿Has entrat als depòsits de la neu, has vist els magatzems de granís [...]? Per quin camí la llum s’escampa i el vent de llevant s’estén sobre la terra?» (Job 38:22-24).

Les nostres publicacions fomenten el respecte per la ciència amb articles que parlen de la naturalesa i dels avanços científics. A més, els Testimonis animem els nostres fills a que siguen bons estudiants perquè puguen entendre millor el món que els envolta. Inclús hi ha testimonis de Jehovà que treballen en el camp de la ciència, com per exemple, la bioquímica, les matemàtiques i la física.

Els límits de la ciència

Així i tot, no creem que la ciència puga respondre totes les preguntes de la humanitat. * Per exemple, els geòlegs analitzen de què està feta la terra i els biòlegs com funciona el cos. Però, per què la terra està tan ben preparada per a la vida, o per què les parts del cos funcionen amb tanta harmonia?

Hem arribat a la conclusió que la Bíblia dóna respostes satisfactòries a totes estes qüestions (Salms 139:13-16; Isaïes 45:18). També creem que una bona educació ha d’incloure un aprenentatge de la ciència i de la Bíblia.

A voltes, la ciència pareix que contradiga la Bíblia. No obstant això, algunes aparents contradiccions es basen en una mala interpretació del que diu la Bíblia. Per exemple, la Bíblia no ensenya que la terra fóra creada en sis dies de 24 hores (Gènesi 1:1; 2:4).

També cal dir que hi ha teories que són àmpliament reconegudes com a científiques però no tenen proves suficients i, per tant, no són acceptades per científics de renom. Per exemple, com que el món natural reflectix un disseny intel·ligent, molts biòlegs, químics i d’altres experts en el coneixement científic han conclòs que els organismes vius no han evolucionat per mitjà d’un procés de mutació i selecció natural. Nosaltres pensem de la mateixa manera.

^ § 10 L’austríac Erwin Schrödinger, físic i guanyador del premi Nobel, va escriure que la ciència «manté un silenci sepulcral sobre tot allò [...] que està prop del nostre cor, i que és realment important per a nosaltres». I Albert Einstein va dir: «Per dolorosa experiència, hem aprés que el pensament racional no és prou per a resoldre els nostres problemes socials».