La Bíblia explica que el nom de Déu és Jehovà. També es fan servir les formes Jahvé o Iahvé (Èxode 3:14, nota; Salm 83:18 [83:19 en altres traduccions]). Un testimoni és algú que declara el que ha vist o el que sap d’una qüestió.

Aixina, el nom de Testimonis de Jehovà ens identifica com a grup de cristians que declaren la veritat sobre Jehovà, el Creador de totes les coses (Apocalipsi 4:11). Donem testimoni amb la nostra manera de viure i quan parlem als altres de les coses que aprenem de la Bíblia (Isaïes 43:10-12; 1 Pere 2:12).