Salta al contingut

Tenen un clero? Cobren un sou?

Tenen un clero? Cobren un sou?

Tal com els cristians del segle I, els Testimonis de Jehovà no tenen un clero. Tots els membres batejats són ordenats ministres i participen en una obra educativa bíblica. A cada congregació, d’uns cent membres aproximadament, hi ha hòmens madurs en sentit espiritual que servixen de responsables (Titus 1:5). Ningú cobra pel que fa.