Els testimonis de Jehovà, motivats per l’amor a Déu i als seus veïns, disfruten de compartir el missatge de la Bíblia amb tot el món, inclús amb aquells que anteriorment ens han dit: «No m’interessa» (Mateu 22:37-39). L’amor a Déu ens mou a obeir el mandat del seu Fill, qui va dir que «predicàrem al poble» (Fets 10:42; 1 Joan 5:3). Per fer-ho, anem a predicar a la mateixa casa més d’una volta, igual que van fer els profetes del passat (Jeremies 25:4). Com estimem els nostres veïns, intentem compartir amb tots el missatge salvador «del Regne», inclosos aquells que al principi no n’estaven interessats (Mateu 24:14).

A sovint trobem persones interessades en el missatge on abans no havíem trobat ningú interessat. Pensa en estes tres possibilitats:

  • Les persones es muden de casa.

  • Altres que viuen en la mateixa casa podrien interessar-se en el missatge.

  • La gent canvia. Molts «reconeixen que necessiten Déu» i s’interessen en el missatge de la Bíblia degut a la situació mundial o per circumstàncies personals (Mateu 5:3, Traducció del Nou Món). Inclús aquells que estan oposats poden canviar d’opinió, com li va passar a l’apòstol Pau (1 Timoteu 1:13).

No obstant, no forcem ningú a escoltar el nostre missatge (1 Pere 3:15). Creem que cadascú ha de prendre la seua pròpia decisió en temes de religió (Deuteronomi 30:19, 20).