Salta al contingut

Estan els testimonis de Jehovà a favor de la unió de fes?

Estan els testimonis de Jehovà a favor de la unió de fes?

Com a testimonis de Jehovà ens encanta conversar d’assumptes espirituals amb persones d’altres religions. Així i tot, no estem a favor de la unió de fes a l’hora de donar culte a Déu. La Bíblia mostra que els cristians verdaders han d’estar «ben units», i un aspecte clau d’eixa harmonia és que creem lo mateix (1 Corintis 1:10; Efesis 4:16; Filipencs 2:2). Esta unió implica molt més que només estar d’acord amb la importància que tenen qualitats com l’amor, la compassió i la misericòrdia. Les nostres creences estan basades en un coneixement exacte de la Bíblia, sense el qual la nostra fe no tindria ningun valor (Romans 10:2, 3).

La Bíblia compara ajuntar-se amb persones d’altres creences per adorar Déu a unir-se a algú en un jou desigual, una incompatibilitat que perjudicaria la fe cristiana (2 Corintis 6:14-17). Per esta raó, Jesús no va deixar que els seus deixebles practicaren la unió de fes (Mateu 12:30; Joan 14:6). De la mateixa manera, la llei que Déu va donar als israelites a través de Moisés prohibia unir-se en el culte amb les nacions veïnes (Èxode 34:11-14). Més tard, els israelites fidels van rebutjar un oferiment d’ajuda que els haguera embolicat en una aliança religiosa amb persones d’altres fes (Esdres 4:1-3).

Parlen els testimonis de Jehovà amb persones d’altres religions?

Sí. De fet, durant l’any 2018 vam passar 2.074.655.497 hores buscant persones d’altres religions per parlar amb elles. Com l’apòstol Pau, estem interessats en comprendre la manera de pensar i les creences de tantes persones com siga possible (1 Corintis 9:19-22). Durant les nostres conversacions, procurem posar en pràctica el consell bíblic de parlar «amb respecte» amb totes les persones (1 Pere 3:16 [v. 15 en altres bíblies]).