No evitem el contacte amb els testimonis de Jehovà que, després de batejar-se, deixen de predicar i inclús de reunir-se amb la congregació. Tot el contrari, els ajudem a revifar el seu interès per les coses espirituals i els animem a tornar.

No s’expulsa immediatament una persona que ha comés un pecat greu. No obstant, si un Testimoni de Jehovà batejat té el costum de passar per alt el codi moral bíblic i no se’n penedix, aleshores se l’expulsa de la congregació. La Bíblia diu clarament: “Extirpeu el malvat d’enmig de vosaltres” (1 Corintis 5:13).

Què passa si s’expulsa un home però la seua dona i els seus fills continuen sent testimonis de Jehovà? Òbviament, la relació espiritual entre ells ha canviat, però els lligams familiars no desapareixen. El matrimoni i l’afecte propi d’una família continuen com sempre.

Els qui han sigut expulsats poden assistir a les nostres reunions i, si volen, poden obtindre ajuda espiritual de part dels responsables de la congregació. L’objectiu és que aconseguisquen reunir de nou els requisits per ser testimonis de Jehovà. Els expulsats que rebutgen la mala conducta i demostren sincerament que volen viure d’acord amb els principis bíblics poden tornar a ser part de la congregació.