En Mateu 28:19, 20, es troben registrades les paraules de Jesús sobre el que una persona ha de fer per ser testimoni de Jehovà. Este relat descriu els requisits necessaris per ser deixeble de Crist, els quals inclouen donar testimoni o parlar sobre Jehovà.

1. Aprendre el que diu la Bíblia. Jesús va manar als seus seguidors que feren «deixebles [...] ensenyant-los» (Mateu 28:19, 20). La paraula que es traduix per «deixeble» literalment significa «un que aprén». La Bíblia, especialment les ensenyances de Jesús que es troben en ella, conté la informació necessària per tindre una vida feliç i amb propòsit (2 Timoteu 3:16, 17). Estarem encantats d’ajudar-te a aprendre el que diu la Bíblia per mitjà d’un curs bíblic gratuït (Mateu 10:7, 8; 1 Tessalonicencs 2:13).

2. Posar en pràctica el que s’aprén. Jesús va dir que els que aprenen d’ell, també han d’observar o «guardar tot allò» que mana (Mateu 28:20). Açò significa que estudiar la Bíblia és més que adquirir coneixement intel·lectual, ha de produir canvis importants en la teua manera de pensar i d’actuar (Fets 10:42; Efesis 4:22-29; Hebreus 10:24, 25). Aquells que obeïxen els manaments de Jesús se senten motivats a seguir-lo i dedicar les seues vides a Jehovà Déu (Mateu 16:24).

3. Batejar-se. (Mateu 28:19). En la Bíblia, es compara el baptisme amb la sepultura (Consulta Romans 6:2-4). És com si la persona morira al deixar arrere la seua vida anterior i en començarà una nova. Per tant, el teu baptisme és un senyal, que fas públicament, en el qual demostres que has complit els dos passos mencionats anteriorment i demanes a Déu tindre una consciència neta davant d’Ell (Hebreus 9:14; 1 Pere 3:21).

Com sé si estic preparat per al baptisme?

Parla amb els responsables de congregació. Ells s’asseguraran que has entés tot el que implica el baptisme, que estàs posant per obra el que has aprés i que t’has dedicat a Déu per voluntat pròpia (Fets 20:28; 1 Pere 5:1-3).

Han de seguir estos passos els fills dels testimonis de Jehovà?

Sí. La Bíblia mana als pares que eduquen i instruïsquen als seus fills «tal com faria el Senyor», Jehovà. (Efesis 6:4). No obstant, a mesura que creixen, els fills han de decidir per ells mateixos si volen aprendre, acceptar i aplicar el que diu la Bíblia per poder batejar-se (Romans 12:2). Al cap i a la fi, cadascú ha de decidir si vol servir Déu o no (Romans 14:12; Gàlates 6:5).