Els Testimonis de Jehovà oferixen un curs bíblic que respon a moltes preguntes. Algunes d’elles són:

  • Qui és Déu?

  • De deveres s’interessa Déu per mi?

  • Què puc fer per a millorar el meu matrimoni?

  • Com puc trobar la felicitat?

A continuació es respon a les preguntes més freqüents sobre els nostres cursos bíblics.

Quin mètode s’usa? S’analitza la Bíblia per temes, com ara “Déu” o “el matrimoni”. S’examinen els textos bíblics que hi estan relacionats, i en comparar-los ens adonem què diu la Bíblia en conjunt sobre el tema. Aixina, la Bíblia s’explica a si mateixa.

Un bon manual per estudiar la Bíblia és el llibre Què diu realment la Bíblia? Este llibre explica clarament què diu de veres la Bíblia sobre Déu, Jesús, el futur i altres temes.

Quant costa el curs? Tant el curs com les publicacions són gratuïtes.

Quant dura cada classe? Molts estudien més o menys una hora a la setmana, però la duració pot variar. Ens adaptem al teu horari.

Què passa després de fer la sol·licitud per a un curs bíblic? Un testimoni de Jehovà et visitarà al lloc i l’hora que millor et vinga, i et demostrarà en uns minutets com és el curs. Si t’agrada, pots continuar estudiant.

Si accepte un curs de la Bíblia, m’he de fer Testimoni de Jehovà? No. Als Testimonis de Jehovà ens encanta ensenyar a les persones sobre la Bíblia, però no obliguem ningú a canviar de religió. Expliquem respectuosament què diu la Bíblia i respectem el dret que cada persona té d’escollir el que vol creure (1 Pere 3:15).