Sempre hem usat la Bíblia com a única base per a les nostres creences, així doncs, les hem ajustat a mesura que hem obtingut més enteniment de les Escriptures. *

Estos canvis estan d’acord amb el principi bíblic registrat en Proverbis 4:18: «La via dels justos és com l’aurora: cada vegada es fa més clara fins que arriba el ple del dia». De la mateixa manera que la llum de l’eixida del sol mostra poc a poc tots els detalls d’un paisatge, Déu ens dóna enteniment de les veritats divines de manera progressiva, al seu temps degut (1 Pere 1:10-12). Tal com va profetitzar la Bíblia, Ell acceleraria este procés durant els «temps darrers» (Daniel 12:4).

Estos canvis d’enteniment no ens haurien de sorprendre ni tampoc molestar. Els antics adoradors de Déu també tenien idees i expectatives errònies i necessitaven canviar el seu punt de vista.

  • Moisés es va oferir com a salvador de la nació d’Israel 40 anys abans del que Déu havia previst (Fets 7:23-25, 30, 35).

  • Els apòstols no van entendre la profecia relacionada amb la mort i resurrecció del Messies (Isaïes 53:8-12; Mateu 16:21-23).

  • Alguns dels primers cristians tenien idees equivocades sobre la vinguda del dia de Jehovà (2 Tessalonicencs 2:1, 2).

Temps després, Déu va corregir eixos malentesos, i orem perquè continue fent el mateix per nosaltres (Jaume 1:5).

^ § 2 No intentem amagar estos canvis del nostre enteniment de la Bíblia, de fet, els registrem i els publiquem. Pots consultar-los si tecleges «Aclaración de creencias» dins de la Biblioteca en línia, que es troba a la secció Publicaciones, a la web en castellà.