Dades generals de Sint Eustatius

  • Habitants: 4.020
  • Evangelitzadors: 30
  • Congregacions: 1
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 134