Dades generals de Rota

  • Habitants: 2.477
  • Evangelitzadors: 12
  • Congregacions: 1
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 206