Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Madeira

Dades generals de Madeira

  • Habitants: 254.000
  • Evangelitzadors: 1.167
  • Congregacions: 19
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 220