Dades generals de Madeira

  • Habitants: 254.000
  • Evangelitzadors: 1.157
  • Congregacions: 20
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 221