Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Bonaire

Dades generals de Bonaire

  • Habitants: 21.000
  • Evangelitzadors: 123
  • Congregacions: 2
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 175