Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Saint Lucia

Dades generals de Saint Lucia

  • Habitants: 184.000
  • Evangelitzadors: 811
  • Congregacions: 11
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 237