Dades generals de Sant Martí (part holandesa)

  • Habitants: 42.083
  • Evangelitzadors: 361
  • Congregacions: 5
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 117