Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Sant Martí (part holandesa)

Dades generals de Sant Martí (part holandesa)

  • Habitants: 43.000
  • Evangelitzadors: 332
  • Congregacions: 4
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 136