Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Senegal

Dades generals de Senegal

  • Habitants: 16.744.000
  • Evangelitzadors: 1.400
  • Congregacions: 33
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 12.412