Dades generals de Senegal

  • Habitants: 16.294.270
  • Evangelitzadors: 1.369
  • Congregacions: 29
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 11.902