Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Sierra Leone

  • Oferint el fullet Escolta Déu i viuràs per sempre en temné a Freetown (Sierra Leone)

  • Invitant un veí a assistir a les nostres reunions en la península de Freetown (Sierra Leone)

  • Oferint el fullet Escolta Déu i viuràs per sempre en temné a Freetown (Sierra Leone)

  • Invitant un veí a assistir a les nostres reunions en la península de Freetown (Sierra Leone)

Dades generals de Sierra Leone

  • Habitants: 7.977.000
  • Evangelitzadors: 2.520
  • Congregacions: 43
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 3.464