Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Santa Helena

  • Oferint el fullet Bones notícies de part de Déu a Plantation Square (Santa Helena)

Dades generals de Santa Helena

  • Habitants: 5.000
  • Evangelitzadors: 113
  • Congregacions: 3
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 48