• Oferint publicacions bíbliques als carrers de Trosa (Suècia)

  • Oferint un curset bíblic a un taxiste a mitjanit durant l’estiu nòrdic a Estocolm (Suècia)

  • Oferint publicacions bíbliques als carrers de Trosa (Suècia)

  • Oferint un curset bíblic a un taxiste a mitjanit durant l’estiu nòrdic a Estocolm (Suècia)

Dades generals de Suècia

  • Habitants: 10.182.291
  • Evangelitzadors: 22.330
  • Congregacions: 306
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 456