Dades generals de Sudan

  • Habitants: 41.727.690
  • Evangelitzadors: 633
  • Congregacions: 14
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 65.921