Dades generals de Ruanda

  • Habitants: 12.089.721
  • Evangelitzadors: 30.076
  • Congregacions: 553
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 402