Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Illa de la Reunió

Dades generals de Illa de la Reunió

  • Habitants: 895.000
  • Evangelitzadors: 3.413
  • Congregacions: 42
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 268