Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Niue

Dades generals de Niue

  • Habitants: 2.000
  • Evangelitzadors: 22
  • Congregacions: 1
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 95