Dades generals de Niue

  • Habitants: 1.624
  • Evangelitzadors: 22
  • Congregacions: 1
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 74