Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Macau

  • Oferint La Atalaya a les runes de l’església de Sant Pau (Macau)

Dades generals de Macau

  • Habitants: 685.000
  • Evangelitzadors: 394
  • Congregacions: 5
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 1.793