Dades generals de Sant Martí (part francesa)

  • Habitants: 38.000
  • Evangelitzadors: 299
  • Congregacions: 5
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 147