Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Sant Martí (part francesa)

Dades generals de Sant Martí (part francesa)

  • Habitants: 39.000
  • Evangelitzadors: 288
  • Congregacions: 5
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 143