Dades generals de Montenegro

  • Habitants: 620.029
  • Evangelitzadors: 274
  • Congregacions: 5
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 2.263