Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Lituània

  • Oferint el fullet Bones notícies de part de Déu en lituà al castell de l’illa de Trakai (Lituània)

Dades generals de Lituània

  • Habitants: 2.794.000
  • Evangelitzadors: 2.907
  • Congregacions: 44
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 973