Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Libèria

  • Oferint el tractat La vida en un pacífico nuevo mundo a prop de Monròvia (Libèria)

Dades generals de Libèria

  • Habitants: 5.058.000
  • Evangelitzadors: 7.272
  • Congregacions: 150
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 749