Dades generals de Guadalupe

  • Habitants: 403.613
  • Evangelitzadors: 8.332
  • Congregacions: 121
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 48