Dades generals de Gàmbia

  • Habitants: 2.348.000
  • Evangelitzadors: 238
  • Congregacions: 5
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 10.344