• Oferint el fullet La Biblia y su mensaje a Gurgeniani (Geòrgia)

Dades generals de Geòrgia

  • Habitants: 3.729.600
  • Evangelitzadors: 18.173
  • Congregacions: 219
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 205