Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Geòrgia

  • Oferint el fullet La Biblia y su mensaje a Gurgeniani (Geòrgia)

Dades generals de Geòrgia

  • Habitants: 3.717.000
  • Evangelitzadors: 18.104
  • Congregacions: 214
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 208