Dades generals de Gabon

  • Habitants: 1.853.964
  • Evangelitzadors: 4.604
  • Congregacions: 53
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 403