Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Estònia

  • Llegint un text bíblic animador a Tallinn (Estònia)