Dades generals de Xipre

  • Habitants: 1.199.000
  • Evangelitzadors: 2.704
  • Congregacions: 43
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 448