Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Xipre

Dades generals de Xipre

  • Habitants: 1.207.000
  • Evangelitzadors: 2.754
  • Congregacions: 41
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 445