Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Curaçao

Dades generals de Curaçao

  • Habitants: 164.000
  • Evangelitzadors: 2.019
  • Congregacions: 25
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 83