• Predicant de casa en casa a La Habana Vieja, L’Havana (Cuba)

Dades generals de Cuba

  • Habitants: 11.333.000
  • Evangelitzadors: 94.873
  • Congregacions: 1.457
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 120