• Predicant el missatge de la Bíblia a Santa Fe de Antioquia, Colòmbia.

Dades generals de Colòmbia

  • Habitants: 49.850.000
  • Evangelitzadors: 181.691
  • Congregacions: 2.243
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 274