Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Colòmbia

  • Predicant el missatge de la Bíblia a Santa Fe de Antioquia, Colòmbia.

Dades generals de Colòmbia

  • Habitants: 50.883.000
  • Evangelitzadors: 188.368
  • Congregacions: 2.316
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 273