Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Canadà

  • Oferint La Atalaya a Mont-real (Canadà)

Dades generals de Canadà

  • Habitants: 38.068.000
  • Evangelitzadors: 118.533
  • Congregacions: 1.193
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 324

LA NOSTRA PREDICACIÓ

S’arriba als indígenes del Canadà

Els Testimonis de Jehovà prediquen el missatge bíblic en diferents llengües indígenes per tal d’ajudar les persones a aprendre sobre el Creador en la seua llengua materna.