Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Bahamas

Dades generals de Bahamas

  • Habitants: 393.000
  • Evangelitzadors: 1.795
  • Congregacions: 28
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 232