Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Saint-Barthélemy

Dades generals de Saint-Barthélemy

  • Habitants: 10.000
  • Evangelitzadors: 38
  • Congregacions: 1
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 294