Dades generals de Saint-Barthélemy

  • Habitants: 9.604
  • Evangelitzadors: 34
  • Congregacions: 1
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 282