Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Burkina Faso

  • Predicant durant la collita del cotó a Manga (Burkina Faso)

Dades generals de Burkina Faso

  • Habitants: 20.903.000
  • Evangelitzadors: 2.027
  • Congregacions: 48
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 12.413