Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Barbados

Dades generals de Barbados

  • Habitants: 287.000
  • Evangelitzadors: 2.428
  • Congregacions: 30
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 122